CAP DE SETMANA DE LES ZONES HUMIDES

Els aiguamolls són suport de molts mitjans de vida, basats en la pesca, el cultiu d’arròs, els viatges, el turisme i el subministrament d’aigua, però també són essencials per a nosaltres per moltes altres raons. Alberguen una enorme varietat de vida, protegeixen el nostre litoral, actuen com a esponges naturals que ens protegixen de les crescudes dels rius i emmagatzemen diòxid de carboni, que regula el canvi climàtic.

Desgraciadament, a nivell mundial des de 1900 ha desaparegut més del 64 % d’estos espais. La nostra regió no és una excepció, moltes de les marjals litorals han patit dessecacions, transformacions per a altres usos, i han patit les conseqüències de la contaminació i sobreexplotació de l’aigua.

 La convocatòria d’enguany de RAMSAR: aiguamolls per al nostre futur, mitjans de vida sostenibles, busca posar el focus en la compatibilització dels usos econòmics dels aiguamolls, sense posar en risc els seus beneficis i valor ambiental.

Per esta raó, vos invitem un any més, a descobrir un els racons d’aquest aiguamoll, el Port i la Marjal de Catarroja i el Tancat de la Pipa. De la mà d’Acció Ecologista-Agró i SEO BirdLife, i en el context del LIFE+Albufera, hem preparat dos activitats, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Catarroja, i el Parc Natural de l’Albufera, en les que vos mostrarem la biodiversitat de l’Albufera, i enguany, ens centrarem en una de les activitats econòmiques més tradicionals, amb un enorme valor patrimonial: la pesca en l’Albufera. A més, els nostres companys de la Fundació Global Nature, obrin les portes dels Tancats de Milia i Illa, on realitzaran activitats d’anellament científic, i també parlaran sobre la pesca de l’anguila en l’Albufera i la Vela llatina a Sollana (vos confirmem en breu els detalls)

Un muntó d’activitats per al cap de setmana dels Aiguamolls dins del LIFE+Albufera!»

Aquesta és la nostra proposta al Tancat de la Pipa (totes comencen al Port de CAtarroja a les 10 del matí):

Dissabte 6: marató fotogràfic.

En les diferents parades del marató, coneixerem el Port de Catarroja, i les seues activitats tradicionals, la Vela llatina, i la pesca, on els pescadors de la Comunitat, que ens comptaran els detalls de la seua activitat. Després s’han programat diverses parades, en l’arrossar, en el Tancat de la Pipa, coneixent la biodiversitat de l’aiguamoll, les tasques que estem desenvolupant al LIFE+Albufera per seua millora ambiental, i finalitzarem amb un passeig en barca, per tal de conèixer el treball en detall d’un dels pescadors professionals de llisa de l’Albufera, i visitar l’exhibició de vela latina de la Federació de Vela al costat del Tancat de Milia , espai del LIFE+ALBUFERA

Diumenge 7: pequemarató ornitològic.

Activitat familiar, que inclou passeig amb barca. A més d’identificar el màxim nombre d’aus amb l’ajuda dels nostres tècnics, passarem un dia molt divertit, que acabarà amb un joc sobre les adaptacions de les aus.

Per a inscriure-vos, ompliu el formulari següent:»

https://docs.google.com/forms/d/1A0gGyWXSfrljEdVQfv0YedwSvOvNDCJGTpAzHpkcz-s/viewform

Qualsevol consulta, al correu: visitas@tancatdelapipa.net

 ———————————————————————————————–

Buenas tardes a todos/as

Los humedales son sustento de muchos medios de vida, basados en la pesca, el cultivo de arroz, los viajes, el turismo y el suministro de agua, pero también son esenciales para nosotros por otras muchas razones. Albergan una enorme variedad de vida, protegen nuestro litoral, actúan como esponjas naturales que nos protegen de las crecidas de los ríos y almacenan dióxido de carbono, que regula el cambio climático.

Desgraciadamente, a nivel mundial desde 1900 ha desaparecido más del 64 % de estos espacios. Nuestra región no es una excepción, muchas de los marjales litorales han sufrido desecaciones, transformaciones para otros usos, y han sufrido las consecuencias de la contaminación y sobreexplotación del agua.

La convocatoria de este año de RAMSAR, humedales para nuetsro futuro, medios de vida sostenibles, busca poner el foco en la compatibilización de los usos económicos de los humedales, sin poner en riesgo sus beneficios y valor ambiental.

Por esta razón, os invitamos un año más, a descubrir uno los rincones de este humedal, el Port y la Marjal de Catarroja y el Tancat de la Pipa. De la mano de Acció Ecologista-Agró y SEO BirdLife, y en el contexto del LIFE+Albufera, hemos preparado dos actividades, con la colaboración del Ayuntamiento de Catarroja, y el Parque Natural de l’Albufera, en las que os mostraremos la biodiversidad de l’Albufera, y este año nos centraremos en una de las actividades económicas más tradicionales, con un enorme valor patrimonial: la pesca en l’Albufera. Además, nuestros compañeros de la Fundación Global Nature, abren las puertas de los Tancats de Milia e Illa, donde realizarán actividades de anillamiento científico, y también hablarán sobre la pesca de la anguila en l’Albufera y la Vela latina en Sollana (os confirmamos en breve los detalles)

Un montón de actividades para el fin de semana de los Humedales dentro del LIFE+Albufera!

Sábado 6: maratón fotográfico.

En las diferentes paradas del maratón, conoceremos el Port de Catarroja, y sus actividades tradicionales, la Vela latina, y la pesca, donde los pescadores de Catarroja, que nos contarán los detalles de su actividad. Luego se han programado varias paradas, en el arrozal,  en el Tancat de la Pipa, conociendo la Biodiversidad de l’Albufera, y acabaremos con un paseo en barca, para conocer el trabajo en detalle de uno de los pescadores profesionales de llisa y la exhibición de vela latina de la FEderación de Vela en el Tancat de Milia, uno de los humedales del LIFE+ALBUFERA.

Domingo 7: pequemaratón ornitológico.

Actividad familiar, que incluye paseo en barca. Además de identificar el máximo número de aves con la ayuda de nuestros técnicos, pasaremos un día muy divertido, que acabará con un juego sobre las adaptaciones de las aves.

Para inscribiros, rellenad el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1A0gGyWXSfrljEdVQfv0YedwSvOvNDCJGTpAzHpkcz-s/viewform

Cualquier consulta, al correo: visitas@tancatdelapipa.net

Dia mundial humedales 2016

Comments are closed.